جمهوریخواهان در فیلادلفیا؛ جلسه ای برای اتخاذ استراتژی حزبی

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا امروز با گردهمایی جمهوریخواهان در فیلادلفیا برای تبادل نظر و اتخاذ استراتژی حزبی روز آرامتری را می گذراند. گزارش شهلا آراسته