قانونگذاران کنگره آمریکا روند مذاکرات را موشکافانه دنبال میکنند

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامه مذاکرات اتمی فشرده و حساس با ایران قانونگذاران کنگره به ویژه جمهوریخواهان موشکافانه و با دیده تردید روند مذاکرات را دنبال میکنند. تلاشها در آخرین صف آرایی قانونگذاران در مقابل یک توافق بد با ایران همچنانا ادامه دارد.گزارش شهلا آراسته