بررسی چالش‌های امنیتی و نظامی خاورمیانه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان صبح امروز به منظور یک ارزیابی نظامی از چالش‌های امنیتی در منطقه خاورمیانه تشکیل جلسه می‌دهد. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا نیز در این جلسه حضور دارد. گزارش شهلا آراسته