در آستانه انتخابات در ایران، گروهی در محل کنگره آمریکا برای ایران قانون اساسی می نویسند

27 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز در محل کنگره آمریکا یک کنفرانس یکروزه تحت عنوان «کنفرانس قانون اساسی ایران» برگزار شده که گروه کوچکی از ایرانیان و صاحب نظران در امور ایران و تروریسم در ارتباط با پیش نویس یک قانون اساسی برای ایران در آن شرکت دارند. گزارش شهلا آراسته