بحث درباره سیاست خارجی اوباما در قبال ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیاد دفاع از دموکراسی در شهر واشنگتن صبح امروز در جلسه ای تحت عنوان نفوذ آمریکا در خاورمیانه، سیاست باراک اوباما در قبال ایران را به بحث گذاشتند. گزارش شهلا آراسته