جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان «اخطار به ایران»

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان صبح امروز به ریاست اد رویس نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان و با شرکت کارشناسان اتمی و امور ایران و خاورمیانه و صاحبنظر در امور تروریسم جلسه ای تحت عنوان هشدار به ایران تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته