نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه کنگره شرکت می‌کند

06 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره این هفته جلسات متعددی با نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل دارد که در آن مساله مشارکت آمریکا در سازمان ملل و بودجه پیشنهادی دولت برای این سازمان و عملیات و کمکهای خارجی وزارت خارجه آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد. با شهلا آراسته مستقیم