دو نشست در کنگره آمریکا درباره تهدیدهای کره شمالی

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان امروز جلسه ای مشترک برای شنیدن نظرات سه کارشناس امور منع گسترش سلاحهای اتمی و سلاحهای شمیایی و بیولوژیکی در ارتباط با تهدیدهای کره شمالی تشکیل می دهند. گزارش شهلا آراسته