تلاش قانونگذاران آمریکایی برای اعطای پناهندگی به صد ایرانی مسیحی و زرتشتی

02 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند تن از قانونگذاران آمریکا در تلاشند تا به حدود صد تن از اعضای اقلیتهای مذهبی مختلف ایرانی که از سرکوب و نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به اتریش گریخته اند کمک کنند. این گروه از ایرانیان که در حال حاضر در کشور اتریش بسر می برند خواهان پناهندگی به ایالات متحده هستند. گزارش شهلا آراسته