رای مثبت کمیته اطلاعاتی سنا به نامزد ریاست سازمان سیا؛ گام بعدی چیست

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته منتخب اطلاعاتی سنا صبح امروز در پشت درهای بسته در مورد تایید صلاحیت جینا هسپل گزینه رییس جمهوری آمریکا برای احراز مقام مدیریت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رای گیری و وی را در سطح کمیته تائید صلاحیت کرد گزارش شهلا آراسته