طرح سناتور کاتن درباره «گروگانگیری ایران» چیست؟

29 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سناتور ارشد جمهوریخواه تام كاتن، دیروز پنج شنبه طرح قانون «گروگانگیری ایران» را به کنگره ارائه کرد. مضمون طرح تحریم مقامات ایرانی مسئول گروگان گرفتن آمریکاییان و خانواده های آن مقامات است. گزارش شهلا آراسته