واکنش کنگره آمریکا به انتصاب جان بولتون: استقبال جمهوریخواهان، انتقاد دموکراتها

03 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی قانونگذاران در کنگره آمریکا درمورد گزینش آقای بولتون واکنشهای متفاوتی نشان دادند. گزارش شهلا آراسته