کاهش قدرت ایپک

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهیر شهید ثالث – روزنامه نگار – واشنگتن: از زمانی که ایپک در سال ۲۰۱۲ با تمام قدرت از رامنی در برابر اوباما حمایت کرد و شکست خورد، دیگر قدرت گذشته را ندارد.