رتبه بندی پاسخ نامشخصی است

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهد علوی – دبیر پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان: رتبه بندی معلمان همچون طرح انتخاب معلمان نمونه خواهد شد که می گفتیم انتخاب «گروهبان نمونه»  است.  رتبه بندی هم به ارتقای کیفی آموزشی و روزآمد شدن معلمان منجر نخواهد شد.