شاه رفت یا نرفت؟

25 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی و هفت سال پیش در چنین روزهایی محمد رضا شاه ایران را ترک کرد، با این حال هنوز یاد او چه در میان مخالفان و چه درمیان موافق او زنده است. چرا؟