شادی : سرگرمی یا نیاز؟

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بررسی اهمیت شادی در زندگی و تأثیر آن بر جامعه همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی، جامعه شناس و روان درمانگر. گزارش از سارا دهقان.