شادی مردم بعد از توافق؛ بررسی واکنش مطبوعات و مقام های ایران به توافق هسته‌ای

24 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های چاپ ایران روز چهارشنبه و یک روز پس از اعلام توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند .در این میان همچنان روزنامه هایی بودند که با تردید و دلواپسی به نتایج این مذاکرات پرداختند.