بررسی وضعيت همجنس‌گرايان در ايران در گفتگو با شادی امين

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیل توصیه های شورای حقوق بشر در مورد همجنس‌گرایان به تهران در گفتگو با شادی امین، مدیر شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترانس‌جندرهای ایرانی.