نوروز در کارتونهای کودکان

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبنم رضایی مدیر شرکت انیمیشن " بیگ بد بو " در گفتگو با بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا درباره حضور نوروز در کارتونهای این شرکت توضیح میدهد