سه روز پس از ناپديد شدن هواپیمای مسافربری مالزی

19 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت 3 روز از ناپدیدشدن هواپیمای مسافربری مالزی با 239 سرنشین هنوزاثر و نشانه ای ازاین هواپیما به دست نیامده است هرچند گسترده ترین جستجوی هوائی و دریائی با شرکت چندین کشور منطقه همچنان درجریان است.