سه روز از زلزله گذشت؛ وعده بازسازی در دو ماه

24 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهار روز از زلزله آذربایجان شرقی گذشته اما هنوز مسولان جمهوری اسلامی آمار دقیقی از میزان کشته ها ندارند. مقامها ابتدا اعلام کردند نیازی به کمک های بین المللی نیست، اما پس از سه روز تاخیر اعلام کرده اند ایران کمک های بین المللی را می پذیرد. گزارش از آرش سیگارچی.