سه قاضی متهم پرونده کهریزک دادگاهی می شوند

24 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرونده سه قاضی متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری تهران فرستاده شده است. در باره علنی و یا غیر علنی بودن این دادگاه هنوز خبری داده نشده است. پیش از این چند متهم درجه دوم این پرونده به قصاص محکوم شده بودند که خانواده قربانیان این بازداشتگاه ، خواستار اجرا نشدن حکم اعدام و محاکمه متهمان اصلی شده بودند. گزارش از کوروش صحتی.