سه نويسنده بزرگ از سه قاره جهان

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به آثار چالرز ديكنز، ارنست همينگوی و موزه ای ساخته شده از رمان اورهان پاموک