عسگراولادی: راه برون رفت از بحران کاهش تحریم ها است

13 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با زیر سئوال بردن وعده های نامزدهای ریاست جمهوری درباره بهبود وضعیت اقتصادی ایران، راه حل تغییر وضعیت موجود را در کاهش تحریم ها و افزایش فروش نفت عنوان کرد. گزارش از وفا آذربهاری.