سفیر آمریکا در سازمان ملل بار دیگر آمادگی آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی را تکرار کرد

29 آذر 1398