سفرهای نوروزی و حوادث جاده ای

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما دلیل اصلی بالا بودن تصادفات جاده ای در نوروز چیست؟ چرا؟ شما قبل از آغاز سفر چه تدارکاتی می بینید؟ آیا اتومبیل خود را از نظر فنی معاینه می کنید؟ شرایط جاده را برای سرعت در نظر می گیرید؟