سفرهای نوروزی

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیر کل مراقبت پرواز فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفته است پروازهای خارجی نوروزی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده، درحالیکه پروازهای داخلی نوروزی ۲۵ درصد رشد داشته است. به نظر شما علت عمده سفرهای داخلی نوروز چه بوده است؟ ناآرامی کشورهای همسایه ازجمله ترکیه؟ یا هزینه بالای سفرهای خارجی در ایام نوروز؟