سفر ترزا می به بروكسل برای گفتگو با رهبران اتحاديه اروپا

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نخست وزير بريتانيا پس از كسب راى اعتماد از هم حزبى هاى خود، براى لابى كردن با رهبران اتحاديه اروپا راهى بروكسل شد. جزئیات بیشتر در گفتگو با رضا الهيارى در لندن.