سفر محمد جواد ظريف به عراق

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، برای بررسی مسائل جاری در منطقه، از جمله بحران سوريه، به عراق سفر کرده است. گزارش از پروانه هدايت.