سفر هيات اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی به ونزوئلا

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی اعلام کرد، هیاتی در سطح وزیران را به ونزوئلا اعزام می کند. هدف هیات اعزامی کمک به ایجاد روند گفت وگو میان دولت و مخالفان دولت ونزوئلا است. تظاهرات و اعتراضات خیابانی در ونزوئلا که به رهبری دانشجویان آن کشور شروع شده و هنوز هم ادامه دارد در یکماه دستکم 25 کشته بر جای گذاشته است. گزارش از روزیتا ایراندوست.