سفر ایوانکا ترامپ به ابوظبی برای دیدار با مقامات امارات و شرکت در مجمع جهانی زنان

26 بهمن 1398