صفحه آخر۲۳ اکتبر ۲۰۱۵: دهقان و حزب الله لبنان

01 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه، پس از معرفی وزیردفاع دولت روحانی، به چگونگی هزینه کردن جمهوری اسلامی در لبنان پرداخته شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی به صدای آمریکا می گوید حضور ایران در لبنان و یمن مشروعیت قانونی و بین المللی ندارد.