صفحه آخر ۹ اکتبر ۲۰۱۵ : نعمت زاده و چابهار

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت روحانی پرداخته شد. آقای عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از فعالیت شرکتهای نعمت زاده به نام بخش خصوصی در چابهار پرده برداشت و گفت ۹۹ درصد کارکنان این شرکتها غیر بومی اند.