صفحه آخر، ۸ می ۲۰۱۵ : سانسور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر مهدی خزعلی، چشم پزشک و ناشر کتابهای علمی و پزشکی در تهران و منتقد حکومت. چند ساعت پس از حمله چماقداران به او و به غرفه ی انتشاراتی اش در نمایشگاه، از طریق اسکایپ در برنامه صفحه آخر حضور یافت و از مناسبات سانسور کتاب در وزارت ارشاد پرده برداشت.