صفحه آخر، ۷ آگوست ۲۰۱۵: خانه های تیمی اطلاعات موازی - محمدعلی طاهری

16 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، امیرفرشاد ابراهیمی، با ذکر آدرس و مسئولان خانه های فکر سازمان اطلاعاتی ، به وظائف هریک از این خانه ها پرداخت. در قسمت دوم برنامه، محمدعلی طاهری، مدیرعامل کانون فرهنگی و هنری عرفان حلقه، معرفی شد و مهرداد درویش پور به این گرایشهای عرفانی و دلیل سرکوب حکومتی آنها در ایران پرداخت.