صفحه آخر، ۶ مارس: روز جهانی زن

15 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه ویژه ۸ مارس روز جهانی زن بود. در قسمت اول برنامه به معرفی فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش قبل از انقلاب پرداخته شد و در قسمت دوم به معرفی جایگاه زن در موسیقی امروز ایران پرداخته شد. شماری از گروههای موسیقی که فقط زنان عضوش هستند در ایران معرفی شد.