صفحه آخر ۶ دسامبر ۲۰۱۹: در اعتراضات مردم، سلبریتی ها کجا هستند؟

15 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.