صفحه آخر ۴ دسامبر ۲۰۱۵: جنبش دانشجویی و سرود آن «یار دبستانی».

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه صفحه آخر در بخش نخست با حشمت طبرزدی، از فعالان سابق دانشجویی، به دلائل رخوت کنونی جنبش دانشجویی پرداخت و در قسمت دوم در گفتگو با سراینده سرود یاد دبستانی، به فشارهایی که حکومت علیه او متوسل شده پرداخت.