صفحه آخر، ۳۰ آوریل ۲۰۱۵: بازداشتگاه و زندان مخوف سپاه در تهران

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اردیبهشت امسال، ۳۶مین سالگشت تأسیس سپاه پاسداران به فرمان خمینی است.دراین برنامه نام و نشانی ۱۰ بازداشتگاه و زندان مخوف سپاه در تهران را اعلام می کنیم.امیرفرشاد ابراهیمی،می گوید علت این که سپاه،نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات،خودشان زندان دارند،به دلیل بی اعتمادی بین نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی است.