صفحه آخر، ۲۹ می ۲۰۱۵: جعلیات شاهنامه فردوسی

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهرام مشیری، نویسنده و پژوهشگر مقیم آمریکا که اخیرا کتابی منتشر کرده حاصل هفت سال بررسی مقایسه ای تصحیح های معروف تاکنونی شاهنامه.