صفحه آخر ۲۸ اگوست ۲۰۱۵: حکم پرونده سعید مرتضوی

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه،گزارشی کوتاهی از چگونگی وارد شدن مرتضوی به دستگاه قضایی ایران و همچنین به حکم تبرئه او از اتهامهای مربوط به جنایات کهریزک در سال ۸۸،پرداخته شد.همچنین گزارشی داده شد از بخشی از برداشتهای کلان او از صندوق تأمین اجتماعی برای مقاصد شخصی یا رشوه به همکاران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس.