صفحه آخر ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵: قتلهای سیاسی دهه ۷۰ خورشیدی

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در نخستین روایت دست اول از پرونده قتلهای سیاسی دهه ۷۰، ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان آن قتلها، به صفحه آخر گفت که هر دو جناح اصلاح طلب و تندرو در به سرانجام نرساندن عادلانه پرونده قتلهای حکومتی، دست داشتند.