صفحه آخر، ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵: قوه قضائیه جمهوری اسلامی

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه بعد از گزارش مستند سوء استفاده و فساد مالی سه رئیس قوه قضائیه، با مهمان برنامه، شیرین عبادی به تضاد باورهای قرآنی مورد ادعای رئیس قوه قضائیه با حقوق بشر پرداخته شد.