صفحه آخر، ۲۲ می ۲۰۱۵ : ناشنیده های نبرد کردها و داعش و وضعیت بهاییان در ایران

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بخش اول برنامه به روایت دست اول از شپول عباسی، شاهد میدانهای نبرد کردها و داعش در کردستان عراق پرداختیم و در بخش دوم به بی حقوقی مطلق ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران پرداختیم و مهناز پراکند، وکیل پرونده ی بهائیان، برای نخستین بار چگونگی دادگاه هفت بهایی زندانی را در فاش کرد.