صفحه آخر ۲۲ آذر (صوتی): دیروز و امروز انقلاب در گفتگو با فرزند آیت الله طالقانی

22 آذر 1398
بشنوید
صفحه آخر ۲۲ آذر (صوتی): دیروز و امروز انقلاب در گفتگو با فرزند آیت الله طالقانی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.