صفحه آخر ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹: جنگِ احتمالیِ ایران و آمریکا

31 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.