صفحه آخر ۲۱ فوریه ۲۰۲۰: دست بیت رهبر و وزارت اطلاعات در فساد پدیده و بانک ملت

02 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.