صفحه آخر ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵: آیت الله ناصر مکارم شیرازی بهتر بشناسیم

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی، از بانفوذترین مراجع حکومتی است که قبل از انقلاب، از دست شاه، جایزه گرفت، و بعد از انقلاب به عنوان سلطان شکر ایران، معروف شد. محمدرضا مکارم، فرزند ارشد او به صفحه آخر می گوید پدرش به تشویق آیت الله مطهری، به حضور شاه شرفیاب شد.