صفحه آخر ۲ اکتبر ۲۰۱۵: فساد جمهوری اسلامی و مسئله زمینخواری

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران، از دوگانگی برخورد قوه قضائیه پرده برداشت که از سویی برای دزدیدن یک گوسفند، دست قطع می کند، اما خود رئیس و معاون قوه قضائیه متهم به زمینخواری کلان اند.