صفحه آخر، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵: فساد همه یاران رئیس جمهور احمدی نژاد

29 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در این برنامه بعد از معرفی بازداشت شده جدید تیم احمدی نژاد (حمید بقایی، معاون اجرایی او) با مهمان برنامه، احمد جلالی فراهانی به جنبه هایی فاش نشده از فساد اطرافیان احمدی نژاد و خود او زیر چتر تأیید خامنه ای پرداخته شد.